حمید حمیدی زاده - خوشنویس

آموزش و انجام سفارشات خوشنویسی و تذهیب

حمید حمیدی زاده - خوشنویس

آموزش و انجام سفارشات خوشنویسی و تذهیب

حمید حمیدی زاده - خوشنویس

حمید حمیدی زاده
خوشنویس و مدرس خط نستعلیق


👈 انجام کلیه سفارشات خوشنویسی، تذهیب، قطعه سازی و پاسپارتوی حرفه ای
آموزش خوشنویسی بصورت خصوصی، حضوری و آنلاین (قلم و خودکار)

☎️ همراه: ۰۹۳۸۹۴۴۰۰۷۸

طبقه بندی موضوعی

تابلوی خوشنویسی علی حبه جنه

نام اثر: علی حبه جنه

ابعاد: 45*37

تکنیک: کاغذ و مرکب مشکی

 

sold

فروخته شد

 

سیاه مشق نستعلیق شیوه قاجار

نام اثر: سیاه مشق

ابعاد: 41*33

اگر از کشته ی خود نام و نشان می پرسی
عاشقی شیوه ما بود و جنون پیشه ی ما

sold

فروخته شد

 

تابلوی خوشنویسی انا انزلناه فی لیله القدر

نام اثر: لیله القدر

ابعاد: 47*43

تکنیک: کاغذ و مرکب مشکی

 

sold

فروخته شد

فروشگاه آثار خوشنویسی

 

نام اثر: ...

ابعاد: ...

تکنیک: ...

قیمت: ...

فروشگاه آثار خوشنویسی

 

نام اثر: ...

ابعاد: ...

تکنیک: ...

قیمت: ...

فروشگاه آثار خوشنویسی

 

نام اثر: ...

ابعاد: ...

تکنیک: ...

قیمت: ...

فروشگاه آثار خوشنویسی

 

نام اثر: ...

ابعاد: ...

تکنیک: ...

قیمت: ...

 

فروشگاه آثار خوشنویسی

 

نام اثر: ...

ابعاد: ...

تکنیک: ...

قیمت: ...

 

فروشگاه آثار خوشنویسی

 

نام اثر: ...

ابعاد: ...

تکنیک: ...

قیمت: ...

 

 

جهت بزرگنمایی روی تصویر آثار کلیک کنید